Furnished.nl verzekering

Verzeker de producten van Furnished.nl tegen schade.

  • Producten die je bij Furnished.nl koopt direct verzekerd;
  • Betaal alleen je eigen risico in plaats van de volledige nieuw waarde als de oorzaak van de schade niet bij jou ligt;
  • Uitgebreide verzekering voor een scherpe prijs.

Wat is verzekerd?

Dekking*Zonder verzekeringMet verzekering
Klantenservice (binnen 24 uur antwoord op al je vragen)
Schade door normaal gebruik. Zoals een kras, vlek of normale gebruikerssporen.
Groot onderhoud
Betaal géén kosten indien de schade niet aan jou toe te rekenen is
Schade door water wat niet veroorzaakt is door verzekerde
Schade door brand wat niet veroorzaakt is door verzekerde
Schade aan elektrische apparaten door kortsluiting
Vervangend apparaat of reparatie ter plaatse
Schade door vandalisme na inbraak
Mechanische defecten aan apparaten

Wat is niet verzekerd?

  • Schade tijdens verhuizing
  • Vandalisme
  • Bij ernstige schuld aan de schade
  • Fraude of onbehoorlijk gebruik
  • Persoonlijke spullen die niet door Furnished.nl zijn geleverd

* Om in aanmerking te komen voor dekking middels deze verzekering geldt voor ieder punt dat de schade of het gebrek niet toe te rekenen is aan verzekerde of derden die toegang hebben gekregen tot het gehuurde. Tevens dient de schade of het gebrek binnen 72 uur bij Furnished.nl gemeld te zijn en indien noodzakelijk, onderbouwd met een aangifte. Indien verzekerde willens en wetens schade aan Furnished.nl inventaris toebrengt kan er geen aanspraak gemaakt worden op de verzekering.